Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา 
         บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทฯที่เราทุ่มเทที่จะสรรหาความครบครันของผลิตภัณฑ์, สินค้า, อุปกรณ์และบริการทางการศิกษาให้กับโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน เราตระหนักถึงความต้องการพิเศษและหลากหลายของทางการศึกษาซึ่งมีความจำเป็นมากในตลาดการศึกษา
           ตลอดเวลาที่เราพยายามเป็นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการและรักษามาตราฐานการเป็นผู้จำหน่ายที่ดีและความเป็นที่หนึ่งในการให้บริการด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์การศึกษาให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
           บริษัท ซายน์ ซิตี้ จำกัด มุ่งมั่นถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงกับทั้งลูกค้าของเราและในศูนย์การศึกษาต่างๆ ให้กว้างขวางขึ้น, มากขึ้นๆตลอดทุกปีที่ผ่านมา
           เรารู้ดีว่าการที่ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้นั้น จำเป็นต้องใช้ความสามารถทั้งด้านความคิดและวิเคราะห์ของเด็กๆ และเรายังเชื่อมั่นอีกด้วยว่าสื่อการเรียนการสอนเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญทีทำให้เด็กไทยได้เกิดความคิด จินตนาการ สามารถเห็นภาพการเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ
           ส่วนที่สำคัญที่สุดของงานเราคือการมอบความเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ต้องการจากสินค้าของเรา เราใช้เวลาพูดคุยกับผู้คนที่สนใจด้านการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสินค้า เพื่อที่จะได้ตรงกับความตรงการของทุกคน
       
   
Welcome to Our site.

Science City, is the trading and supplying company, established in 2003,  the company: We are dedicated to supplying schools, colleges, universities and institutions with a complete range of Educational products and services and devoted solely to understanding the specific and very different needs of the education market. We have worked hard during the years to continue developing our products and services to meet these needs and to maintain our position as the number one provider of Educational products to Domestic as well as International Markets.
Science City Ltd. has always placed great importance on building strong relationships, both with our customers and within the wider educational community, and this has become more important than ever in the last few years. We are excited about both the challenges and opportunities that still lie ahead. We recognize that the future ability of the Thailand to function in a global market will depend on the quality of our children's education and we all strongly believe that the medias used in grasping this knowledge has a vital role to play in raising standards.
Home Page layout makes a great starting point for your website. Virtually all of the content is customizable, including the images, the text, and the links. You can decide whether to keep the existing graphics or swap them out for pictures of your own.
The most important part of our job is understanding, what teachers and pupils want from our products. This means that we spend a lot of time talking to people in education as well as working with the product teams to make sure we get the product right. Having being part of education system ourselves, we can look at the products we are working on in a different light and make sure that they are actually meeting a need rather than creating one. In a way, it's our job to take the focus away from the technology and concentrate on the benefits it can bring.
 
Mission Statement 

To be the leading supplier in Thailand.

Our goals

To offer a wide selection of quality products at competitive prices.
To provide the most convenient purchasing experience
To provide the highest customer satisfaction.
To provide the excellent service, we continue to improve fulfillment process to provide fast, reliable, efficient delivery to customers.
       
Current Pageid = 2