Website Banner
คลิก..แคตตาล็อก
««สุดยอดคุณภาพ»»
ด้วยเทคโนโลยี่ที่ใช้วัตถุดิบจากไต้หวัน ญี่ปุ่น และอเมริกาล้วนๆ
ส่วนของยูนิตดูดความชื้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าใคร ชมรายละเอียด »»»
ผู้แทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว/พร้อมบริการหลังการขาย/รับประกัน 1ปี
รุ่นยอดนิยม C SERIES ตัวอ่านแบบเข็มทนทานไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน »» คุมความชื้นในช่วง25%-60%
สามารถลดความชื้นจาก 70%ลงต่ำถึง 40% ภายในเวลา5ชั่วโมงโดยปราศจากความร้อน ไฟฟ้าสถิต น้ำทิ้ง เสียง และคลื่นแม่เหล็ก

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด
    
คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด
FD-60C
ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน
สูง440ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 59ลิตรพร้อมชั้น1ชิ้น
โปรโมชั่น 6,750.- (จาก 9,650.-ลด30%)
FD-62C
สูง470ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 64ลิตรพร้อมชั้น1ชิ้น
โปรโมชั่น 7,500.- (จาก 10,700.-ลด30%)
FD-70C
สูง525ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 72ลิตรพร้อมชั้น2ชิ้น
โปรโมชั่น 8,200.- (จาก 11,700.-ลด30%)

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด
FD-60CA(1sliding tray)
สูง440ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 59ลิตรพร้อมชั้น1ชิ้นไสลด์เลื่อน

โปรโมชั่น 7,500.- (จาก 10,710.-ลด30%)
FD-62CA(1sliding tray)
สูง470ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 64ลิตรพร้อมชั้น1ชิ้นไสลด์เลื่อน

โปรโมชั่น 7,500.- (จาก 10,700.-ลด30%)
FD-70CA(sliding tray)
สูง525ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 72ลิตรพร้อมชั้น1ชิ้นและ1ชิ้นไสลด์เลื่อน
โปรโมชั่น 8,800.- (จาก 12,570.-ลด30%)

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด


คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด


คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด
FD-82C
สูง595ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 84ลิตรพร้อมชั้น2ชิ้นและ1ชิ้นไสลด์เลื่อน

โปรโมชั่น 10,200.- (จาก 14,570.-ลด30%)
FD-82CA
สูง595ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 84ลิตรพร้อมชั้น2ชิ้นและ1ชิ้นไสลด์เลื่อน

โปรโมชั่น 11,000.- (จาก 15,700.-ลด30%)
FD-82CW
สูง455ม.ม. x กว้าง535ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 84ลิตรพร้อมชั้น1ชิ้น

โปรโมชั่น 11,000.- (จาก 15,700.-ลด30%)

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด
FD-118C
สูง850ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 121ลิตรพร้อมชั้น3ชิ้น
โปรโมชั่น 12,500.- (จาก 17,850.-ลด30%)
FD-118CA
สูง850ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 121ลิตรพร้อมชั้น2ชิ้นและ1ชิ้นไสลด์เลื่อน
โปรโมชั่น 13,500.- (จาก 19,600.-ลด30%)
FD-145C
สูง1020ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 147ลิตรพร้อมชั้น3ชิ้น
โปรโมชั่น 16,250.- (จาก 23,200.-ลด30%)


คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด

คุณภาพเยี่่ยมสุดดูดความชื้นได้เร็วสุด
FD-145CA
สูง1020ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 147ลิตรพร้อมชั้น2ชิ้นและ1ชิ้นไสลด์เลื่อน

โปรโมชั่น 17,000.- (จาก 25,000.-ลด30%)
FD-200C
สูง1230ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 185ลิตรพร้อมชั้น43ชิ้น

โปรโมชั่น 20,500.- (จาก 29,280.-ลด30%)
FD-200CA
สูง1230ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 185ลิตรพร้อมชั้น3ชิ้นและ1ชิ้นไสลด์เลื่อน

โปรโมชั่น 21,250.- (จาก 30,350.-ลด30%)
D-206C
ความจุ 243ลิตร พร้อมชั้น3ชิ้น
โปรโมชั่น 27,500.- (จาก 39,280.-ลด30%)
Capacity:243L  
Outside Size:H970xW590xD500mm
Inside Size:H890xW580xD470mm
D-306C
ความจุ 365ลิตร พร้อมชั้น3ชิ้น
โปรโมชั่น 38,500.- (จาก 55,000.-ลด30%)
Capacity:365L  
Outside Size:H970xW880xD500mm
Inside Size:H890xW870xD470mm
D-416C
สูง970ม.ม. x กว้าง1180ม.ม. x ลึก500ม.ม.
ความจุ 490ลิตร พร้อมชั้น3ชิ้น

โปรโมชั่น 52,500.- (จาก 75,000.-ลด30%)
Capacity:490L  
Outside Size:H970xW1180xD500mm
Inside Size:H890xW1168xD470mm
D-526C
ความจุ 585ลิตร พร้อมชั้น3ชิ้น
โปรโมชั่น 64,000.- (จาก 91,500.-ลด30%)
Capacity:585L  
Outside Size:H970xW1400xD500mm
Inside Size:H890xW1398xD470mm
D-526C
ความจุ 585ลิตร พร้อมชั้น3ชิ้น
โปรโมชั่น 64,000.- (จาก 91,500.-ลด30%)
Capacity:585L  
Outside Size:H970xW1400xD500mm
Inside Size:H890xW1398xD470mm
D-526C
ความจุ 585ลิตร พร้อมชั้น3ชิ้น
โปรโมชั่น 64,000.- (จาก 91,500.-ลด30%)
Capacity:585L  
Outside Size:H970xW1400xD500mm
Inside Size:H890xW1398xD470mm
D-450C
ความจุ 450ลิตร พร้อมชั้น3ชิ้น
โปรโมชั่น 63,000.- (จาก 90,000.-ลด30%
Capacity:450L  
Outside Size:H1350xW600xD660mm
Inside Size:H1200xW590xD630mm
D-680C
สูง1950ม.ม. x กว้าง600ม.ม. x ลึก660ม.ม.
ความจุ 680ลิตร พร้อมชั้น5ชิ้น

โปรโมชั่น 73,000.- (จาก 104,000.-ลด30%)
D-1336C
สูง1950ม.ม. x กว้าง1200ม.ม. x ลึก660ม.ม.
ความจุ 1360ลิตร พร้อมชั้น5ชิ้น

โปรโมชั่น 110,000.- (จาก 157,000.-ลด30%)
««สุดยอดคุณภาพ»»
ด้วยเทคโนโลยี่ที่ใช้วัตถุดิบจากไต้หวัน ญี่ปุ่น และอเมริกาล้วนๆ
ผู้แทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว/พร้อมบริการหลังการขาย/รับประกัน 1ปี
รุ่นยอดเทคโนโลยี   A SERIES (Fast Dry)
คุมความชื้นในช่วง25%-60%RH »» ±2%accuracy »» 20ปีอายุงาน
สามารถลดความชื้นจาก 70%ลงต่ำถึง 40% ภายในเวลา30-60นาที
REAL TIME DIGITAL DISPLY
TOUCH CONTROL
FD-76A
สูง570ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 79ลิตรพร้อมชั้น1ชิ้น,1ชิ้นแบบเลื่อนได้
โปรโมชั่น 15,500.-
FD-86A
สูง640ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 90ลิตรพร้อมชั้น1ชิ้น,1ชิ้นแบบเลื่อนได้
โปรโมชั่น 15,900.-
FD-126A
สูง890ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก410ม.ม.
ความจุ 128ลิตรพร้อมชั้น2ชิ้น,1ชิ้นแบบเลื่อนได้
โปรโมชั่น 22,800.- 
 
 
FD-150W
สูง485ม.ม. x กว้าง790ม.ม. x ลึก400ม.ม.
ความจุ 150ลิตรพร้อมชั้น1ชิ้น,2ชิ้นแบบเลื่อนได้
โปรโมชั่น 28,000.-
FD-196A
สูง1290ม.ม. x กว้าง400ม.ม. x ลึก475ม.ม.
ความจุ 215ลิตรพร้อมชั้น4ชิ้น
โปรโมชั่น 38,500.-
FD-206A
Grade:Flagship microcomputer type
Capacity:70%RH return to 40%RH in 1 hrs
Adjustable shelves: X3
Outside:H970xW590xD500mm
Inside:H890xW580xD470mm
Volume:243L Power:10W
FD-306A
Grade:Flagship microcomputer type
Capacity:70%RH return to 40%RH in 1 hrs
Up and down convection dehumidify:1 to 2
Adjustable shelves: X3
Airtight movable central Pillar
Outside:H970xW880xD500mm
Inside:H890xW870xD470mm
Volume:365L Power:16W
FD-416A
Grade:Flagship microcomputer type
Capacity:70%RH return to 40%RH in 1 hrs
Up and down convection dehumidify:1 to 2
Adjustable shelves: X3
Airtight movable central Pillar
Outside:H970xW1180xD500mm
Inside:H890xW1168xD470mm
Volume:490L Power:16W
FD-526A
Grade:Flagship microcomputer type
Capacity:70%RH return to 40%RH in 1 hrs
Up and down convection dehumidify:1 to 2
Adjustable shelves: X3
Airtight movable central Pillar
Outside:H970xW1400xD500mm
Inside:H890xW1398xD470mm
Volume:585L Power:24W
FD-450A
Grade:Flagship microcomputer type
Capacity:70%RH return to 40%RH in 1 hrs
Up and down convection dehumidify:1 to 2
Adjustable shelves: X5
Outside:H1350xW600xD660mm
Inside:H1200xW590xD630mm
Volume:450L Power:16W
Activities wheels suite:Movable wheel
FD-680A
Grade:Flagship microcomputer type
Capacity:70%RH return to 40%RH in 1 hrs
Up and down convection dehumidify:1 to 2
Adjustable shelves: X5
Outside:H1950xW600xD660mm
Inside:H1800xW590xD630mm
Volume:680L Power:16W
Activities wheels suite:Movable wheel
FD-1336A
Grade:Flagship microcomputer type
Capacity:70%RH return to 40%RH in 1 hrs
Up and down convection dehumidify:1 to 4
Adjustable shelves: X5
Airtight movable central Pillar
Outside:H1950xW1200xD660mm
Inside:H1800xW1198xD630mm
Volume:1360L Power:32W
Activities wheels suite:Movable wheel
Ultra Low Humidity Storage(1-20%RH)  แบบควบคุมความชื้นต่ำพิเศษ 1-20%
 
     
Current Pageid = 277